خدمات صدابرداری

استودیو ماه نقره ای با استفاده از سیستم های دیجیتالی صدا در برنامه های مختلف بستر مناسبی را جهت استفاده حضار از مطالب ارائه شده به وجود می آورد.

این بخش از خدمات شامل قسمت های مختلفی بوده که عبارتند از:

  • صدابرداری با استفاده از دستگاه های دیجیتال به صورت تفکیک شده
  • نصب باند و اسپیکرهای (بلندگوهای) حرفه ای
  • نصب و راه اندازی میکروفون های رومیزی
  • نصب و راه اندازی میکروفون های بی سیم (یقه ای و دستی) و میکروفون های مخصوص جهت تریبون
  • نصب و راه اندازی سیستم های ترجمه همزمان