خدمات عکسبرداری

کنفرانس، همایش و ...

استودیو ماه نقره ای در راستای نیاز مشتری با بهره گیری از دوربینهای دیجیتال حرفه ای، مراسمهای مختلف را بطور کامل پوشش داده، بطوریکه عکسبرداری از حاشیه های برنامه، پشت صحنه ها، کارگاه های جانبی، غرفه ها و نمایشگاه ها را در بر می گیرد.

لازم به ذکر است کیفیت عکسهای گرفته شده بطور طبیعی 300 Dpi حقیقی بوده که برای چاپ عکسها در سایزهای بزرگ، بیلبردهای تبلیغاتی و بنرها بسیار مناسب می باشد.

این عکسها در طول مدت برنامه در پایان هر قسمت از مراسم بر روی کامپیوتر انتقال پیدا کرده تا برای مصارف خبری، رسانه ای و مطبوعاتی و ... مورد استفاده قرار بگیرد.

تمامی عکسهای گرفته شده بعد از اتمام برنامه، بوسیله کامپیوتر ادیت شده و بر روی CD و یا در صورت تمایل بر روی کاغذ عکاسی چاپ و به کارفرما تحویل داده خواهد شد.