خدمات فیلمبرداری


کنفرانس، همایش و ...

تصویربرداری از مراسم های مختلف به نسبت تعداد شرکت کنندگان و حجم محل برگزاری برنامه با تعداد دوربینهای مختلفی نیز انجام می پذیرد.

بطور طبیعی استفاده از دو دوربین فیلمبرداری دیجیتال برای استفاده در مراسمها به کارفرما پیشنهاد می شود.

استودیو ماه نقره ای با استفاده از تکنولوژی مونتاژ زنده و همزمان، تصاویر گرفته شده از دوربینها را بطور همزمان با اجرای برنامه، ادیت و مونتاژ نموده و در نهایت تصاویر را ذخیره می نماید.

یکی از نکته های قابل تأمل در برنامه ها ضبط فایلهای پاورپوینتی و پرزنتیشن است که توسط سخنرانان اجرا میشود و این قبیل فایلها سهم بسیار بالایی را برای ارتباط با مدعوین و انتقال اطلاعات به آنها را دارا می باشد.

این استودیو با استفاده از دستگاههای دیجیتالی و مخصوص تمامی تصاویر پاورپوینتی، عکسها و یا فیلمهای ارائه شده توسط سخنرانان را بصورت زنده و با کیفیت بسیار عالی (نه تصویربرداری از روی پرده نمایش) همزمان با تصاویر دوربینهای فیلمبرداری مونتاژ می نماید.

تمامی تصاویر مونتاژ شده بنا به نیاز کارفرما بر روی DVD ، HDD ، VHS و ... ضبط شده و در انتهای هر قسمت از برنامه قابل ارائه به مدعوین و میهمانان شرکت کننده در مراسم می باشد.

تمامی دست اندرکاران اجرایی استودیو در مراسم مجهز به سیستمهای ارتباط داخلی بوده و برای تصویربرداری و انجام دیگر کارها با اپراتور مونتاژ و با یکدیگر ارتباط برقرار مینمایند.