شماری از پروژه های انجام شده

پروژه های ذیل نمونه هایی از خدمات استودیو ماه نقره ای در طول مدت فعالیت خود به مراکز دولتی و خصوصی بوده که شامل بخش های مختلف فیلمبرداری، عکسبرداری، صدابرداری، نورپردازی، مونتاژهای زنده همزمان و سرصحنه، ساخت کلیپ و تیزر، ساخت دی وی دی های چندزبانه و Optional می باشد.
این گونه پروژه ها تحت عناوین کنفرانس، همایش، اجلاس، کارگاه های آموزشی، عمل جراحی و سمینار تخصصی علمی، پژوهشی و پزشکی برگزار شده است.

تعداد پروژه ها: 52مورد

شمارهعنوانمحل برگزاریکارفرما
1 كنفرانس نانو تكنولوژی سالن وزارت كار و امور اجتماعیدفتر همكاریهای فن آوری ریاست جمهوری
2 اولین كنفرانس بین المللی مدیریت سالن اجلاس سراندانشگاه صنعتی شریف، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
3 همایش های علمی تخصصی صنعتگران سالن وزارت امور خارجهوزارت صنایع و معادن، كنفدراسیون صنعت ایران، انجمن مدیران صنایع، خانه صنعت ایران
4 كنفرانس ملی مهندسی ارزش سالن دانشگاه امیر كبیرانجمن مهندسی صنایع، انجمن مهندسان عمران ایران، دانشگاه امیر كبیر
5 پروژه بهره برداری از ساختمان جدید مجلس شورای اسلامی (بهارستان) میدان بهارستان، مجلس شورای اسلامیوزارت مسکن و شهرسازی
6 كنفرانس بین المللی مدیریت پروژه سالن همایشهای رازیدانشگاه صنعتی اصفهان، مركز پژوهشی صنعتی آریانا
7 همایش ملی ویژگیهای ایران آباد سالن وزارت امور خارجهانجمن مهندسی صنایع ایران
8 دومین كنفرانس بین المللی مدیریت سالن اجلاس سراندانشگاه صنعتی شریف، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
9 دومین كنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات سالن دانشگاه علم و صنعتمؤسسه مطالعات فن آوری و نوآوری، دانشگاه علم و صنعت
10 سومین سمینار مدیریت مالی سالن بزرگ وزارت كشورمؤسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان گسترش، مؤسسه مطالعات فن آوری و نوآوری
123456