خدمات طراحی و چاپ

با توجه به نقش پر اهمیت زمان در پروسه انجام فعالیتهای تبلیغاتی، ما به آن باور رسیدیم که می بایست با به بکار گیری نیروهای متخصص در زمینه گرافیک و چاپ، خدماتی جدیدی را برای مشتریانمان ارائه نمائیم.

با در نظر گرفتن سرعت، در زمان به کار گیری ایده های نو و مشاوره در زمینه های طراحی و چاپ، استفاده از مواد اولیه مرغوب و نهایتا قیمت تمام شده مناسب، برآنیم تا رسم مشتری مداری را به جای آوریم که این تنها بخشی کوچکی در پاسخ به اعتماد شما به مجموعه ماه نقره ای می باشد.

حال جهت آشنایی شما با گوشه ای از فعالیتهای بخش طراحی و چاپ به موارد ذیل اشاره می نمائیم:

  • طراحی و چاپ انواع تراکت، کاتالوگ، فولدر و بروشورهای تبلیغاتی
  • چاپ انواع بنرها، تابلوها، بیلبردها و نمادها
  • طراحی و چاپ بر روی انواع CD و DVD