ساخت DVDهای چند منظوره و چند زبانه

این بخش از خدمات استودیو ماه نقره ای شامل قسمت های مختلفی است که عبارتند از:

  • تفکیک سخنرانان و ارائه دهندگان مطالب
  • پخش اتوماتیک (خودکار) ویدئو کلیپ و تبلیغات مربوط به برنامه مورد نظر، در ابتدای اجرای DVD
  • منو بندی و عنوان نویسی (Title و Chapter) سخنران ها و مطالب آنها
  • اضافه کردن زبان های مختلف ترجمه شده به لیست مدیریت پخش صدای DVD
  • زیرنویس مطالب و صحبت های انجام شده به زبان های مختلف