خبرنامه ماه نقره ایسمینار هماهنگی برگزاری دوره های آموزشی تربیت کادر متخصص پیشگیری اولیه از اعتیاد

این سمینار با حضور بیش از 100 نفر از اساتید، فرهیختگان و نخبگان سراسر کشور در دانشگاه تهران برگزار گردید. در این سمینار در رابطه با پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و تربیت نیروهای متخصص در این زمینه تصمیماتی اتخاذ گردید. فیلم برداری و عکسبرداری این سمینار توسط استودیو ماه نقره ای انجام گرفته است. این سمینار به مدت یک روز از ساعت 9 صبح لغایت 5 بعدازظهر برگزار گردید.
تاریخ خبر: ۱۳۸۹ هفدهم آبان